Pawbol S.A.
Producent Osprzętu Elektrotechnicznego

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Firma przyjazna środowisku

Firma Pawbol posiada certyfikat „Firma przyjazna naturze”, który potwierdza propagowanie przez naszą firmę idei zrównoważonego rozwoju czyli zarządzania przedsiębiorstwem w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu.

Certyfikat przyznawany jest przez organizację AURAEKO, która została założona przez polskie firmy Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w celu pomocy wszystkim przedsiębiorcom wprowadzającym sprzęt elektroniczny na rynek.

Wraz z AURAEKO dbamy o to, by wprowadzony przez nas sprzęt po zużyciu nie zagrażał środowisku. Wprowadzony sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera wiele niebezpiecznych substancji, które po zużyciu się sprzętu są ogromnym zagrożeniem. Należy jednak pamiętać, że negatywne konsekwencje nie wynikają z niebezpiecznych substancji, tylko ze złego postępowania z elektrośmieciami.